Activitatile rugaciunii personale

 
 

Fără să exagerăm importanţa vreunei activităţi religioase, rugăciunea este superioară celorlalte acte sfinte, pentru că ea nu este doar o formă prescrisă a practicii evlavioase bisericeşti, ci este însuşi secretul vieţii noastre spirituale. Fără ea nu există o relaţie cu Dumnezeu, nu există putere spirituală, nu există creştere şi nu există viaţă veşnică. Avem obiceiul să spunem că „rugăciunea este respiraţia sufletului” şi aşa este corect, aşa o defineşte şi Ellen White, ba chiar mai mult, ea afirmă că este „viaţa sufletului”[1].

Pe scurt, importanţa ei este dată de faptul că este singurul mijloc de comunicare dintre noi şi Izvorul Vieţii. Nimic nu poate înlocui acea relaţie personală cu Dumnezeu, care se formează prin rugăciunea personală, în cămăruţa interioară. Dar, din păcate, rugăciunea şi-a pierdut statutul de neînlocuit, pentru mulţi reducându-se la doar un act exterior, bisericesc. Rezultatele se pot vedea. Dar şi dintre cei care o practică, mulţi o limitează doar la câteva activităţi, iar pe locul principal se află cererile. Este adevărat, Isus a sfătuit şi a promis: „Cereţi, şi vi se va da; căutaţi şi veţi găsi; bateţi, şi vi se va deschide” (Matei 7:7), dar aceasta nu este singura declaraţie biblică despre rugăciune. Rugăciunea personală înseamnă mult mai mult decât a cere. În cele ce urmează, ne-am propus să dezvoltăm convingerea noastră actuală despre rugăciune.

Un alt factor important al rugăciunii personale este durata. Cât este necesar, cât timp trebuie să ne rugăm? Modelul desăvârşit este Isus Hristos. El cât s-a rugat? Pe baza Bibliei şi a scrierilor Ellenei White, putem declara că tot ce a obţinut Isus a fost rezultatul rugăciunii. „Puterea lui Isus consta în rugăciune.”[2] Şi-a început lucrarea cu o perioadă de 40 de zile de post şi rugăciune. Citim despre El că în zorii zilei şi seara se ruga într-un loc pustiu. Biblia nu ne spune în mod explicit, dar Ellen White declară că Isus făcea acest lucru timp de mai multe ore, în fiecare zi. Pe lângă aceasta, ori de câte ori avea nevoie sau se pregătea pentru un eveniment important, petrecea o noapte întreagă în rugăciune.[3]


[1] White, Ellen G., Rugăciunea, p. 14.

[2] Ibidem, 162.

[3] Ibidem.

 

Download Articol Intreg Letöltése Magyar

TABEL VERIFICARE FOLOSIRE ZILNICĂ

Download Test Letöltés Teszt

 

 

Cele 12 activităţi ale rugăciunii personale

 1. Conexiune
 2. Laudă şi mulţumire
 3. Conversaţie cu Dumnezeu şi cu sine
 4. Mărturisirea păcatelor
 5. Cerere
 6. Mijlocire
 7. Rugăciune cu Biblia
 8. Meditaţie
 9. Juruinţă sau angajament
 10. Dedicare
 11. Aşteptarea răspunsului divin
 12. Mulţumire

Propunere începători

 1. Conexiune
 2. Laudă şi mulţumire
 3. Confesiune sau mărturisirea păcatelor
 4. Cerere
 5. Mijlocire
 6. Rugăciune cu Biblia
 7. Dedicare

A személyes imádság 12 tevékenysége:

 1. Istenre hangolódás
 2. Dicsőítés és hála
 3. Beszélgetés Istennel  és önmagammal
 4. Bűnvallomás
 5. Könyörgés
 6. Közbenjárás
 7. Biblia-imádság
 8. Elmélkedés
 9. Fogadalom Istennek
 10. Dedikáció
 11. Várakozás istenre
 12. Köszönet

Imádság kezdőknek              

 1. Istenre hangolodás
 2. Hála és dicséret
 3. Bűnvallomás
 4. Könyörgés
 5. Közbenjárás
 6. Biblia-imádság
 7. Dedikáció